KRIJG EEN BONUS VAN $ 10 OP EEN AANBETALING VAN $ 100 WANNEER JE IN CRYPTO HANDELT

  • Home
  • >News
  • >Heeft crypto zin als deze niet gedecentraliseerd is?

Heeft crypto zin als deze niet gedecentraliseerd is?

Decentralisatie betekent dat alle gebruikers gezamenlijk controle hebben over een netwerk, in tegenstelling tot één gecentraliseerde partij. Dat maakt crypto juist crypto. Dat is zowel het idee als de praktijk die de gewone man zeggenschap geeft over zijn financiële toekomst.

Het zit als concept zo ingebakken in crypto dat het bijna onmogelijk is om je crypto anders voor te stellen.

Maar wat als crypto niet gedecentraliseerd zou zijn? Zou het een verloren zaak zijn, of bestaat er een compromis, een middenweg?

In dit artikel verkennen we beide scenario’s.

Decentralisatie

Waarom is decentralisatie zo belangrijk?

Vóór crypto was decentralisatie ongekend in geld. Alleen overheden en centrale banken gaven het uit en controleerden de productie en distributie ervan. Toen cryptovaluta opkwam, keerde het die gedachtegang om door te laten zien dat geld kan bestaan zonder een machtige, centrale autoriteit die alles beheert.

Het probleem met regeringen die dicteren hoe geld werkt, is dat dit systeem is verworden tot een gebrekkig model waarbij grote groepen mensen worden uitgesloten van de financiële infrastructuur. Bovendien is het een model dat andere mensen niet vertrouwen.

Decentralisatie van geld, zoals bij crypto, haalt de economische en beslissingsmacht weg bij overheden, centrale banken en politici, en plaatst deze in de handen van gewone mensen. De gewone man heeft nog nooit zoveel financiële autonomie gehad.

Bij crypto worden de regels door een computercode bepaald. Er staan ook geen bewakers aan de ingang; de regels gelden voor iedereen en alles is transparant.

Aanhangers van cryptovaluta prijzen de decentralisatie van cryptovaluta als de manier om het speelveld voor iedereen gelijk te maken.

Zonder decentralisatie zou crypto een cruciaal element verliezen van datgene wat het tot een transformatief, subversief alternatief financieel systeem maakt.

De argumenten voor 'toch wel'

Crypto kan echter nog steeds waarde hebben, zelfs zonder decentralisatie.

Een van de sterkste punten van cryptovaluta is hun beperkte voorraad. Valuta zoals BitcoinLitecoin, en Cardano hebben een eindige voorraad van respectievelijk 21 miljoen, 84 miljoen en 45 miljard munten.

Andere cryptovaluta hebben geen eindige voorraad, maar wel een maximale voorraad. De levering van Ether (ETH) is bijvoorbeeld niet hard-capped, maar de uitgifte van nieuwe munten is vastgelegd op 1600 ETH per dag na de Merge update.

Deze aanbodmechanismen creëren schaarste, waardoor cryptovaluta effectieve garanties bieden tegen inflatie.

Deze eigenschap, die bij Bitcoin overduidelijk aanwezig is, heeft de munt de bijnaam ‘digitaal goud’ opgeleverd: we kunnen ze niet zomaar bijdrukken en dus dalen ze na verloop van tijd ook niet in waarde.

Cryptovaluta worden ook geprezen om hun onveranderlijkheid. Deze eigenschap zorgt ervoor dat een transactie die eenmaal op de blockchain staat, nooit meer gewijzigd of verwijderd kan worden.

Dankzij deze functie blijft de integriteit van cryptovaluta bewaard. Niemand kan immers de transactiegeschiedenis manipuleren of wissen, waardoor een financieel systeem ontstaat dat mensen kunnen vertrouwen.

Bovendien worden cryptovaluta niet beperkt door grenzen bij het versturen en ontvangen van geld. Er zijn geen tussenpersonen, dus transacties verlopen sneller en goedkoper. Traditionele internationale overboekingen brengen daarentegen waanzinnige kosten met zich mee, soms tot wel 6% bij een bank. Erger nog, ze kunnen dagen in beslag nemen, waardoor mensen vast komen te zitten.

Cryptovaluta bieden een betaalbaarder en sneller alternatief, waardoor het financiële systeem toegankelijker en eerlijker wordt. Transacties zonder grenzen stellen ook personen in landen met beperkende financiële controles in staat om internationale handel te drijven.

De argumenten voor ‘toch niet’

Wie stelt dat crypto zonder decentralisatie geen zin heeft, heeft ook wel een punt. Voor veel crypto-diehards heeft de technologie geen zin als die niet gedecentraliseerd is. Hier volgen argumenten waarom crypto zonder decentralisatie geen zin heeft.

Gecentraliseerde autoriteit

De bedoeling van decentralisatie was juist dat we niet hoefden te vertrouwen op gecentraliseerde systemen om beslissingen te nemen over ons financiële leven. Zonder decentralisatie gaan we terug naar deze vreselijke optie.

Op dat moment bieden cryptovaluta mensen geen economische autonomie en soevereiniteit meer. Ze kunnen dan net zo goed een andere vorm van virtuele valuta zijn.

Geen weerstand tegen censuur

Decentralisatie is het fundament van waarop cryptovaluta weerstand bieden aan censuur. Als crypto niet gedecentraliseerd is, is het overgeleverd aan de genade van overheden, toezichthouders en andere partijen. Die zijn er toch al niet erg blij mee.

Zulke entiteiten zouden carte blanche hebben om te beslissen over crypto. Ze zouden het systeem waarschijnlijk manipuleren, de activa ervan bevriezen of het helemaal laten verdwijnen. Cryptovaluta moeten mensen juist beschermen tegen dergelijke grillen. Haal de decentralisatie weg en we vallen vermoedelijk terug op deze autoritaire stand van zaken.

Het in gevaar brengen van inclusie

Decentralisatie zorgt dat iedereen crypto en gedecentraliseerde financiering (DeFi) kan gebruiken, ongeacht zijn sociale status. Iedereen met een internetverbinding heeft toegang tot crypto-producten en kan sparen, lenen voor winst, handelen enzovoort.

Het gecentraliseerde financiële systeem heeft zoveel mensen uitgesloten. Gewoon crypto dat label geven, betekent niet dat daar iets aan zou veranderen. Zonder decentralisatie zou financiële toegang opnieuw voorbehouden zijn aan mensen met bepaalde middelen of privileges.

Het einde van transparantie

Crypto is absoluut transparant en dat komt door decentralisatie. Gebruikers kunnen niet alleen onafhankelijk alle transacties op de blockchain verifiëren, maar kunnen ook de transactiegeschiedenis van specifieke wallet-adressen bekijken.

Dit soort transparantie voorkomt niet alleen corruptie, maar biedt netwerkdeelnemers ook interessante informatie zoals whale transacties die de markt in een bepaalde richting kunnen sturen of mogelijke rug pullsvan oprichters van DeFi-projecten.

Zo’n uitzonderlijk niveau van transparantie in geld vind je alleen bij crypto. Zonder decentralisatie is er ook geen transparantie en dan heeft crypto geen zin meer.

Conclusie:

Crypto zonder decentralisatie is een vreemd idee. Het is immers de basis van alles waar crypto voor staat. Crypto kan nog steeds waardevol zijn in zo’n situatie, bijvoorbeeld door grensoverschrijdende transacties te vergemakkelijken en een veilige basis te zijn voor je assets.

Toch zou crypto zonder decentralisatie een aantal van de revolutionaire idealen verliezen die het net tot een begrip maken, zoals het zich verzetten tegen de financiële gevestigde orde. In zo’n geval is het bijna alsof crypto geen zin meer heeft.

Article Tags
Hope Mutie

About the Author

Hope Mutie

Hope Mutie is a professional writer and editor whose interests include fintech, cryptocurrency, and blockchain. She engages with crypto audiences by curating content that’s fun-to-read, educational, and offers unmatched value. Hope is part of the brilliant team at Go Full Crypto – a podcast and service that enables your transition into crypto.

Back To Top