KRIJG EEN BONUS VAN $ 10 OP EEN AANBETALING VAN $ 100 WANNEER JE IN CRYPTO HANDELT

  • Home
  • >News
  • >Is de prijs van Bitcoin gekoppeld aan de stijgende inflatie?

Is de prijs van Bitcoin gekoppeld aan de stijgende inflatie?

Tijdens de stierenmarkt van 2020, toen Bitcoin de recordhoogte van $ 68.566,83 bereikte, kwamen er meerdere ideeën over de inflatie naar voren. Een van de meest gehoorde beweringen is dat Bitcoin gebruikers zou kunnen indekken tegen inflatie.

Bitcoiners associëren de uitgifte van extra geld door het fiatgeldsysteem vaak met het beeld dat centrale banken macht willen uitoefenen over de bevolking. Als de waarde van een munt daalt vanwege een stijgend aanbod in omloop, leidt dat tot inflatie. Dit leidt weer tot onzekerheid op de arbeidsmarkt.

Of je het hier nu mee eens bent of niet, het is voor iedereen zinvol om te begrijpen hoe inflatie en de prijs van Bitcoin zich tot elkaar verhouden.

Bitcoin inflation

De oorzaak van inflatie

De meeste moderne samenlevingen onderschrijven de beginselen van de Moderne Monetaire Theorie (MMT) en het idee dat het creëren van een klein beetje inflatie een nettowinst voor de samenleving oplevert. Naarmate de geldvoorraad stijgt, daalt de waarde van een munt in omloop. Bij bescheiden inflatie (2-3%) willen mensen hun geld eerder uitgeven dan sparen. Dat stimuleert de economie, schept werkgelegenheid en zorgt voor maatschappelijke groei.

De inflatie zal deze redelijke niveaus echter overstijgen wanneer in korte tijd een grote hoeveelheid nieuw geld het systeem binnenkomt. Wanneer dit gebeurt, kan de bevolking de impact van de inflatie niet langer opvangen. Dit leidt uiteindelijk tot een cynische blik op de overheid, krimp van de economie en grootschalige destabilisering van de maatschappij. Als de rente niet wordt verhoogd om dit effect tegen te gaan, kan dit leiden tot op hol geslagen inflatie of zelfs hyperinflatie. Institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) en particuliere beleggers komen daarmee in een onhoudbare situatie terecht. Door de almaar stijgende inflatie moeten zij kiezen tussen hogere prijzen voor goederen en diensten óf hogere rentetarieven voor nieuwe en flexibele leningen zoals hypotheken en kredietlijnen.

Biedt Bitcoin wel een goede bescherming tegen inflatie?

Toen Bitcoin in 2020 een recordhoogte bereikte, dachten velen dat de cryptovaluta goede bescherming tegen inflatie zou blijven bieden. Deze redenering was gebaseerd op het feit dat de intrinsieke waarde van Bitcoin is gekoppeld aan de absolute schaarste ervan. Als er meer van iets bijkomt, daalt het huidige aanbod in waarde. Aangezien het aantal Bitcoin in omloop niet kan worden verhoogd, werd aangenomen dat de waarde ook niet kon dalen. En als de waarde van Bitcoin niet kon dalen op basis van het aanbod, zou de digitale munt mogelijk een veilige haven bieden tegen de hyperinflatie van fiatgeld. Dit zou de koers van Bitcoin opdrijven en zo een sneeuwbaleffect creëren. Toen de inflatie naar dubbele cijfers steeg en in juni 2022 uitkwam op een piek van 9,1% in de Verenigde Staten, werd dit door velen als een aannemelijke ontwikkeling gezien.

Nu weten we dat deze aannames niet kloppen. Op de korte termijn, in elk geval. De theoretische veilige haven wordt door meerdere factoren belemmerd. Ten eerste is het macro-economische klimaat sneller veranderd dan de meeste marktpartijen hadden verwacht. Door de hoge inflatie lag het besteedbare inkomen van particuliere beleggers aanzienlijk lager. Ook institutionele beleggers werden geconfronteerd met hogere lonen en stijgende prijzen voor goederen en diensten in de hele toeleveringsketen. Er was gewoon niet genoeg geld over om te beleggen in een risicovollere investering als Bitcoin.

De tweede hindernis was de snel stijgende debetrente. Van maart tot december 2022 voerde de Federal Reserve in de VS renteverhogingen door van 0,25% tot 4,50% en begin 2023 liep dit nog verder op. Door deze renteverhogingen waren veel beleggers gedwongen snel te liquideren om de nieuwe rentetarieven te dekken en tegelijkertijd het percentage geleend geld verminderen. Om de nieuwe rentetarieven te kunnen betalen, verkochten beleggers hun meer risicovolle activa, waaronder Bitcoin. Deze druk veroorzaakte een negatieve spiraal waarbij gedwongen verkoop leidde tot een koersdaling van Bitcoin. Andere verkopers, afgeschrikt door deze ontwikkeling, stapten ook snel uit, waardoor de koers nog verder zakte.

Tariefstijgingen

De black swan-gebeurtenissen en instortingen van het Terra-ecosysteem, Celcius en FTX hebben dit effect verder versterkt, aangezien er enorme hoeveelheden BTC werden verkocht om faillissementsaanvragen af te wenden. Elke keer dat er een instortte, daalde de koers van Bitcoin mee.

Houdt de inflatie verband met Bitcoin?

Sinds de oprichting van de Bitcoin is de inflatie tussen 2009 en 2021 relatief stabiel gebleven. Alleen in 2011 overschreed de inflatie de doelstelling van de Federal Reserve van 3%, waarna de inflatie weer afkoelde. Ook kwam de federale rente in deze periode nooit boven de 2,50% en vond er na die piek een snelle daling plaats.

Doel inflatie

In dezelfde periode schommelde Bitcoin enorm. Deze schommelingen hingen nauw samen met de halveringen van beloningen voor mining.

Alleen de hoge inflatie en stijgende rentebetalingen van 2022 vertonen een verband met de dalende waarde van Bitcoin. Dit verband lijkt echter meer te berusten op de algemene macro-economische omstandigheden en black swan-gebeurtenissen binnen de cryptosector dan op enige andere factoren. Er kan best een klein verband bestaan, maar naar onze mening is dit minder direct dan velen zouden verwachten. Daarnaast doet dit mogelijke verband ons niet geloven dat de waarde van Bitcoin wordt bepaald of veroorzaakt door inflatie.

Bitcoin-prijs

Conclusie: Nog steeds de beste investering voor de lange termijn

Bitcoin bestaat al sinds 2009. Er is sprake geweest van meerdere beren- en stierenmarkten, die ongeveer om de vier jaar terug lijken te keren. Ondanks dat Bitcoin op de korte termijn geen bescherming lijkt te bieden tegen inflatie, stijgt en daalt de koers relatief onafhankelijk van de fiatmarkt. Hoewel de cryptovaluta misschien niet de gehoopte bescherming kan bieden, is het ongetwijfeld de best-presterende belegging van de afgelopen tien jaar. Beleggers die Bitcoin gekocht en bewaard hebben, zijn dan ook rijkelijk beloond.

Het hele verhaal rondom Bitcoin is gebaseerd op het idee dat het een activum is om vast te houden. Terwijl het eigenlijk als voornaamste doel heeft om een peer-to-peer-netwerk voor elektronisch contant geld te worden. Hoewel veel beleggers het netwerk altijd zullen blijven zien als een waardeopslag voor hun vele miljoenen, houdt Bitcoin vast aan zijn oorspronkelijke doel – ongeacht de koerswaardering.

Article Tags
Iain Taylor

About the Author

Iain Taylor

Iain Taylor grew up in Northern Ireland, and is currently living in Halifax, NS. He has quadruple citizenship status, and has been involved in cryptocurrency since the end of 2020. He completed a study in Bitcoin, Blockchain Technology, and Cryptocurrencies at Dalhousie in 2021, and has been writing on the industry since September 2021.

Back To Top