KRIJG EEN BONUS VAN $ 10 OP EEN AANBETALING VAN $ 100 WANNEER JE IN CRYPTO HANDELT

  • Home
  • >News
  • >Vraag het aan CryptoVantage: Wat is het Internet Financial System (IFS)?

Vraag het aan CryptoVantage: Wat is het Internet Financial System (IFS)?

De explosieve groei van decentralized finance (DeFi) in de afgelopen jaren is welbekend binnen de blockchain-sector. Toegang tot verschillende financiële diensten, zoals geld lenen en sparen, zonder toezicht van een traditionele financiële instelling is voor veel mensen aantrekkelijk, vooral in minder ontwikkelde economieën.

Toegang tot een financieel systeem dat 24/7 beschikbaar is en geen zon- of feestdagen kent, is slechts een van de voordelen van DeFi. Maar bij DeFi denken we niet altijd aan andere online financiële diensten die beschikbaar kunnen zijn, vooral wanneer digitale valuta van centrale banken (CBCD’s) gangbaarder worden. Daarom is het misschien beter om een meer inclusief begrip te hanteren: een Internet Financial System (IFS).

Internet financieel systeem

Wat is IFS?

Het Internet Financial System, of IFS, is in feite wat de naam al aangeeft: een alternatief financieel systeem op het internet. De term werd populair dankzij crypto-durfkapitalist Chris Burniske op Twitter. De exacte vorm ervan staat nog niet vast, maar in het algemeen zou het een meer digitale versie van het traditionele financiële systeem omvatten, in samenhang met DeFi.

Door de groei van Web3 en de meer interactieve internetbeleving, waaronder de toenemende behoefte aan het maken van digitale identiteiten, plus gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s), is het huidige systeem aan verandering toe.

Waarom IFS een betere term is dan DeFi

Het probleem met DeFi is dat dit begrip bepaalde groepen gebruikers buitensluit. Hoe groot de potentie van blockchain en digitale activa ook is, niet iedereen ter wereld zal digitale activa zoals Bitcoin willen gebruiken. Ze willen echter wél toegang tot dezelfde financiële diensten als DeFi-gebruikers.

Deze diensten bestaan al in de vorm van het traditionele internetbankieren, maar in werkelijkheid zijn de functies van die diensten vrij beperkt. Je kunt bijvoorbeeld niet met een paar muisklikken een lening afsluiten of iemand anders geld lenen. Door de voordelen van DeFi, zoals slimme contracten, te combineren met de traditionele financiële diensten die al beschikbaar zijn, zou een groot deel van de bevolking meer controle kunnen krijgen over hun financiën.

Wat zou IFS in de toekomst kunnen zijn?

Het IFS zou in de toekomst vele vormen kunnen aannemen. Ervan uitgaande dat veel landen een CDBD op basis van blockchain-grootboeken invoeren, kunnen ze in principe precies dezelfde diensten als DeFi aanbieden. Bankklanten zouden onderpand kunnen verstrekken op een leenplatform van hun bank om een lening af te sluiten, zonder daarvoor het traditionele proces te hoeven doorlopen. DeFi zou een eigen, afzonderlijke sector kunnen zijn die samenwerkt met Web3 en de cryptosector.

Afhankelijk van hoe bereid overheden zijn om digitale activa op de lange termijn te omarmen, zouden ze met ontwikkelaars van Web3 en DeFi-diensten aan een allesomvattend IFS kunnen werken. Een dergelijk systeem zou iets meer regelgevend toezicht hebben dan het huidige DeFi-systeem, maar zou processen zoals de belastingaangifte voor digitale activa veel eenvoudiger maken.

Welke voordelen zou IFS hebben ten opzichte van het traditionele financiële systeem?

IFS heeft vier grote voordelen ten opzichte van traditionele financiële instellingen. Dit zijn de snelheid van transacties/afwikkelingen, decentralisatie, toegankelijkheid en transparantie. We lichten elk voordeel hieronder kort toe.

Snelheid van transacties/afwikkelingen

Met een IFS, of zelfs met het huidige DeFi-systeem, zouden transacties en afwikkelingen veel minder tijd in beslag nemen. In het huidige financiële systeem vinden transacties zoals bankoverschrijvingen, of afbetalingen aan een lening of creditcard, allesbehalve onmiddellijk plaats. Dat komt deels door de openingstijden waarmee het traditionele systeem werkt.

Veel transacties worden alleen tijdens kantooruren verwerkt en vaak duurt het dagen voordat deze betalingen worden gecontroleerd en bijgeschreven op de desbetreffende rekeningen. Met een IFS zouden deze transacties vrijwel onmiddellijk plaatsvinden. Je zou een creditcardrekening nog op de laatste dag kunnen betalen, zonder twee extra dagen verwerkingstijd en de bijkomende rente.

Decentralisatie

Een van de basisprincipes van DeFi is om de controle over het financiële systeem uit handen te nemen van een klein aantal partijen en die over te dragen aan de gebruikers. We hebben in de VS gezien wat er gebeurt als banken failliet gaan, waardoor rekeninghouders hun eigen geld niet meer konden opnemen. Ook ben je volledig aan diezelfde banken overgeleverd als je een hypotheek of lening wilt afsluiten. Een breder aanbod aan financiële diensten voor mensen overal ter wereld zou voor velen gunstig zijn. Mits overheden daadwerkelijk gedecentraliseerde diensten opzetten of DeFi überhaupt laten blijven bestaan.

Toegankelijkheid

Binnen het huidige systeem kan het lastig zijn om een bankrekening te openen, een lening of hypotheek af te sluiten of simpelweg een rekening te betalen. Dit geldt des te meer voor klanten die in minder ontwikkelde landen of buiten stedelijke centra wonen. Een IFS biedt deze bankloze mensen een alternatieve bank. Je zou een lening kunnen afsluiten door simpelweg onderpand toe te voegen aan een slim contract of door een financiële AI-app toegang te geven tot je financiële achtergrond. Dit alles zonder tussenkomst van een adviseur aan wie je allerhande informatie moet verstrekken. Dit zou in plaats daarvan allemaal deel uitmaken van je online identiteit.

Transparantie

Het laatste voordeel van een IFS is de transparantie ervan. In het huidige financiële systeem hebben mensen (tenzij ze voor een bank werken) geen flauw idee wat banken met het geld van hun klanten doen. Het is onmogelijk om de transactiegeschiedenis van een bank te bekijken en te zien wat ze aan risicobeheer doen. Maar met blockchain is alles toegankelijk. Iedereen kan blockchain-gegevens inzien en zo zelf evalueren wat er speelt. Met een soortgelijke transparantie voor banken zouden verdere faillissementen voorkomen kunnen worden. Met een IFS zou dit (idealiter) mogelijk zijn.

Article Tags
Evan Jones Headshot

About the Author

Evan Jones

Evan Jones was introduced to cryptocurrency by fellow CryptoVantage contributor Keegan Francis in 2017 and was immediately intrigued by the use cases of many Ethereum-based cryptos. He bought his first hardware wallet shortly thereafter. He has a keen and vested interest in cryptos involving decentralized backend exchanges, payment processing, and power-sharing.

Back To Top