KRIJG EEN BONUS VAN $ 10 OP EEN AANBETALING VAN $ 100 WANNEER JE IN CRYPTO HANDELT

  • Home
  • >News
  • >Wat Gebeurt Er Als Cryptovaluta Zoals ETH Vastgesteld Worden Als Effecten?

Wat Gebeurt Er Als Cryptovaluta Zoals ETH Vastgesteld Worden Als Effecten?

De meeste cryptovaluta zijn effecten. Althans, volgens Gary Gensler, voorzitter van de Securities and Exchange Commission. Gensler benadrukte in vele interviews en toespraken zijn mening (en die van zijn agentschap) dat “de meeste crypto-tokens volgens de Howey Test investeringscontracten zijn.” Dit betekent dat het effecten zijn, en als hun uitgevers ze niet als zodanig registreren, kan de SEC heel eenvoudig juridische stappen nemen.

Dit is zelfs al meerdere keren gebeurd, waarbij de SEC tijdens de afgelopen jaren een proces heeft aangespannen tegen Ripple,Telegram en LBRY, alsook verschillende handelsplatformen (zoals NexoPaxos en Gemini). Als de lopende zaak tussen de SEC en Ripple in het voordeel van de toezichthouder wordt beslecht, kunnen er de komende jaren nog veel meer van dergelijke processen volgen.

Een overwinning voor de SEC tegen Ripple kan de bevestiging zijn dat de meeste cryptovaluta, waaronder Ethereum (ETH), volgens de Amerikaanse wetgeving geclassificeerd moeten worden als effecten. Dit kan leiden tot een krimp in de Amerikaanse cryptovaluta-sector, aangezien platformen en projecten zich moeten registreren bij de SEC. Het kan ook een onbedoelde opsteker zijn voor Bitcoin, die door de SEC niet als effect wordt beschouwd.

Amerikaanse overheid

Waarom De SEC Cryptovaluta Zoals ETH Al Als Effecten Classificeert

Hoewel de schriftelijke wetgeving en juridische precedenten enigszins vaag zijn over het al dan niet classificeren van cryptovaluta als effecten, is er steeds meer bewijs dat de SEC de meeste cryptovaluta wel degelijk als effecten beschouwt.

Neem bijvoorbeeld de toespraak van Gary Gensler op de jaarlijkse conferentie van de Penn Law Capital Markets Association in april 2022. Dit is één van de markantste uitspraken:

“Voor de meeste crypto-tokens geldt dat een groep ondernemers geld inzamelt bij het publiek in afwachting van winst; hét kenmerk van een investeringscontract of effect volgens onze wetgeving. Sommige, waarschijnlijk slechts enkele ervan, zijn zoals digitaal goud en daarom mogelijk geen effecten.”

Gensler heeft deze beredenering vaker uitgesproken, en meest recentelijk in een interview met Intelligencer (een magazine uit New York) in februari 2023. In dit specifieke artikel suggereert hij dat Bitcoin géén effect is, hoewel het niet helemaal duidelijk is of dat het officiële standpunt van de SEC is.

“Voor alles behalve Bitcoin kun je een website vinden, je kunt een groep ondernemers vinden, die mogelijk hun juridische entiteit in een offshore belastingparadijs opzetten; ze hebben misschien een stichting […] Ze geven hun tokens misschien eerst in het buitenland uit en beweren of doen alsof het zes maanden duurt voor ze terugkeren naar de VS […] Maar deze tokens zijn in feite effecten, omdat er een groep in het midden staat en het publiek anticipeert op winsten op basis van die groep.”

Dit standpunt is vrij duidelijk. De SEC ziet de meeste cryptovaluta als effecten en heeft op basis van dat standpunt gehandeld, door waar het mogelijk en zinvol is op te treden.  Dit omvat waarschijnlijk coins zoals Ethereum, met name gezien de overstap van deze coin naar een proof-of-stake consensusmechanisme.

Wat Gebeurt Er Als Ripple Zijn Zaak Tegen De SEC Verliest

Het kan er echter nog slechter uit gaan zien voor crypto als de SEC zijn zaak tegen Ripple wint. Ripple-directeur Brad Garlinghouse heeft onlangs in interviews gezegd dat het vonnis in deze zaak“doorslaggevend zal zijn voor de hele sector,” aangezien het een precedent schept dat kan leiden tot juridische stappen tegen andere cryptoprojecten en -bedrijven.

Het hoofd juridische zaken van Ripple, Stuart Alderoty, heeft in feite cryptobedrijven in de VS zelfs al aangeraden om naar het buitenland te verhuizen, gezien de onzekerheid van de huidige wetgeving. Een overwinning voor de toezichthouder zal deze situatie alleen maar erger maken: het zou de SEC een juridische bevestiging geven voor hun standpunten en het zou een motiverende factor zijn om ook achter andere firma’s aan te gaan.

Stuart Alderoty tweet on Gensler and the SEC.

Bron: Twitter

Uitgaande van een overwinning voor de SEC, dan kan de VS weleens de grootste verliezer worden als hun cryptovaluta-sector besluit uit te wijken naar vriendelijkere oorden. Bedrijven en beurzen die echter onder de Amerikaanse wetgeving blijven vallen, zullen waarschijnlijk nare gevolgen ondervinden.

Beurzen in de VS lopen het risico op het schenden van de effectenwetten. Zij moeten dan wellicht doen wat Coinbase in december 2020 deed, toenze de notering van XRP schrapte als reactie op het proces van de SEC tegen Ripple. Daarmee houden ze mogelijk zeer weinig cryptovaluta over die ze legaal kunnen noteren, misschien slechts alleen Bitcoin en afgeleiden (zoals Litecoin of Bitcoin Cash) en enkele echt gedecentraliseerde, gemeenschappelijk opgerichte tokens.

Het spreekt voor zich dat dit buitengewoon schadelijk zou zijn voor alleen al de prijzen. XRP daalde zo’n 63% binnen een week na de schrapping door Coinbase, wat benadrukt hoe nadelig het verlies van Amerikaanse investeerders en traders kan zijn voor de vraag.

Ripple price chart.

XRP-prijs tussen november 2020 en januari 2021. Bron: CoinGecko

Een overwinning van de SEC kan daarentegen ook een extreem bullish effect hebben op Bitcoin en (in mindere mate) zijn vorken. Zoals Gary Gensler al herhaaldelijk opperde, ziet de effectentoezichthouder Bitcoin niet als een effect. Dus investeerders en handelsplatformen in de VS kunnen in alle vrijheid Bitcoin bezitten en verhandelen. Hierdoor zou de dominantie van BTC op de cryptovalutamarkt aanzienlijk kunnen toenemen, misschien wel tot nieuwe hoogten.

Toch wekt de zaak LBRY-SEC de hoop dat Amerikaanse beurzen, zelfs bij een negatief vonnis, nog altijd XRP (en in een geval van extensie daarmee ook de vele soortgelijke cryptovaluta) kunnen blijven noteren. Dit komt omdat een proces in hoger beroep heeft bepaald dat de verkoop van LBC-tokens door derden niet beschouwd wordt als het aanbieden van ongeregistreerde effecten. Dit betekent dat gebruik door derden, waaronder beurzen, vrij zijn om het handelen in LBC te blijven ondersteunen.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of beurzen in de VS opnieuw LBC (of talloze andere cryptovaluta) durven te noteren, als Ripple een beslissende nederlaag lijdt. Toch lijken de kansen op een dergelijke nederlaag vooralsnog vrij klein.

Zoals we al vaak geschreven hebben, heeft Ripple tot nu toe al een aantal belangrijke beslissingen en vonnissen in de zaak voor elkaar gekregen. De rechtbank sloot onlangs de mening van een deskundige getuige van de kant van de SEC uit. De toezichthouder hoopte dat deze getuige zou aantonen dat Ripple een redelijke verwachting van winsten onder kopers van XRP had gewekt. Deze uitsluiting van deze getuige ondersteunt het argument dat de SEC onvoldoende bewijs voor zijn zaak heeft geleverd in de rechtbank en dat er binnenkort een schikking kan volgen, waardoor Ripple zijn activiteiten min of meer zou kunnen voortzetten zoals voorheen.

Dit geeft de markt realistische hoop dat er geen scenario ontstaat waarbij de meeste cryptovaluta definitief worden geclassificeerd als effecten. Maar, alleen de tijd zal het uitwijzen…

Article Tags
CryptoVantage Author Simon Chandler

About the Author

Simon Chandler

Simon Chandler is a journalist based in London. He writes about technology, markets and politics, and has bylines for Forbes, Digital Trends, CCN, Wired, TechCrunch, the Verge, the Sun, the New Internationalist, and TruthOut, among many others. His Twitter handle is @_simonchandler_

Back To Top