KRIJG EEN BONUS VAN $ 10 OP EEN AANBETALING VAN $ 100 WANNEER JE IN CRYPTO HANDELT

  • Home
  • >News
  • >Zorgen meer omvallende banken voor de volgende crypto bull run?

Zorgen meer omvallende banken voor de volgende crypto bull run?

In één jaar tijd is er flink wat veranderd. 2022 was een enorm slecht jaar voor de crypto industrie. Vrijwel elke maand dook er weer slecht nieuws op dat nog erger was dan het vorige. Uit het traditionele bankensysteem kwam er kritiek op deinstorting van het Terra-ecosysteem en het domino-effect op de rest van de markt.

Zij genoten van het feit dat crypto projecten instortten en financiële problemen veroorzaakten voor de dommeriken die erin investeren. Sommigen vonden zelfs dat investeerders het verdienden failliet te gaan vanwege het ingewikkelde tegenpartij risico in crypto.

Ironisch genoeg waren dat dezelfde banken die nu, minder dan één jaar later, stuk voor stuk omvallen. Ineens vergat men het tegenpartij risico helemaal.

Stierenrennen

Waarom vallen banken om?

Voordat we bekijken of deze bank faillissementen in de volgende crypto bull run resulteren, moeten we eerst begrijpen waarom deze banken omvielen.

Bank faillissementen hebben een aantal mogelijke oorzaken. Bij de meeste van de recente faillissementen gaat het om een combinatie van deze factoren:

  1. Versoepeling van de regelgeving – De Glass-Steagall Act van 1933verplichtte banken hun commercieel geld en investeringsgeld gescheiden te houden. De wet is in 1999 ingetrokken en was een van de factoren van de wereldwijde financiële crisis van 2008. In 2010 werd de Dodd-Frank Act ingevoerd om regulering te herintroduceren voor banken met meer dan $ 50 miljard aan deposito’s. De limiet is verhoogd naar $ 250 miljard bij een herziening in 2018.
  2. Fractioneel bankieren – Banken hoeven maar 10% van alle deposito’s in bewaring te houden. De overige 90% mag geïnvesteerd worden in opties met laag risico die rendement opbrengen, zoals schatkist obligaties.
  3. Dubbel mandaat Federal Reserve – De Federal Reserve streeft naar twee specifieke doelen. De werkgelegenheid maximaliseren en de prijzen stabiliseren. Dat wordt bereikt door nieuw geld te drukken en de primaire rentetarieven aan te passen.

Een giftige samenstelling

Samen vormden deze drie factoren zo’n groot gevaar dat het slechts een kwestie van tijd was tot het fout zou gaan. Banken met minder dan $ 250 miljard in activa (de meeste regionale banken in de Verenigde Staten) konden meer risico nemen. Dit waren dezelfde banken die lobbyden voor de verhoging van $ 50 miljard bij de hervorming in 2018.

Ze konden staatsobligaties goedkoop kopen omdat de Federal Reserve de primaire rentetarieven laag hield. Dat was de aanzet voor het omvallen van de banken.

In 2022 en begin 2023 begon de Federal Reserve de rente agressief te verhogen in een poging de inflatie te beteugelen. Dat had een belangrijk bijkomend effect. Lenen werd lastiger. Rekeninghouders die een lening wilden nemen, begonnen hun spaargeld aan te boren.

Banken met een fractioneel reserve hadden aanvankelijk onvoldoende deposito’s om de stijgende opname aan te kunnen. Om het verschil te vereffenen moesten er investeringen verkocht worden – waaronder staatsobligaties met middellange en lange looptijd.

Het probleem is dat deze obligaties onder de toenmalige marktwaarde stonden, omdat ze gekoppeld waren aan de primaire rentetarieven die inmiddels gestegen was. Zo werden banken gedwongen hun investeringen met verlies te verkopen. Op grote schaal zorgt dat natuurlijk voor grote tekorten op de balans. Dat leidt op zijn beurt tot een stormloop op banken.

Waarom is dit gunstig voor crypto?

Een stormloop betekent een gebrek aan vertrouwen dat de bank voldoende geld heeft om opnames te kunnen uitbetalen.

De angst slaat toe

Zodra dat in het nieuws komt, ontstaat er paniek en gaan rekeninghouders snel naar de bank om hun geld op te nemen. Een vicieuze cirkel dus. Dit fenomeen is sterker geworden nu we online bankieren en gebruikers dag en nacht toegang hebben tot hun rekening.

Als een rekeninghouder erin slaagt zijn geld op te nemen voordat de bank omvalt, moet het vrijgekomen bedrag ergens heen. Dit zijn de opties:

  • Onder het matras bewaren – Een risicovolle aanpak vanwege het beveiligingsrisico en mogelijke schade voor contant geld en bovendien lagere koopkracht op den duur vanwege inflatie
  • Op een grotere bank zetten – Er is een aantal banken met meer dan de drempelwaarde van $ 250 miljard aan deposito’s in bezit. Deze banken hebben meer regelgeving en zijn daarom technisch gezien veiliger. Wel doen ook zij aan fractioneel bankieren. Er kan opnieuw een probleem met ‘te groot om failliet te gaan’ ontstaan als er een groter aandeel van de waarde gecentraliseerd wordt bij een klein aantal banken.
  • Investeren – Als veel mensen besluiten hun geld te investeren in activa in plaats van het op de bank te zetten, kan de interesse in crypto stijgen. Het merendeel van deze groep zou waarschijnlijk wel eerder een traditionele en minder volatiele optie nemen, zoals vastgoed, aandelen of edelmetalen. Daarnaast heeft niet iedereen de mogelijkheid. Het merendeel van het onverzekerde deposito’s op de SVB tijdens de instorting was afkomstig van zakelijke rekeningen die dat geld nodig hadden voor lonen en kosten, dus investeren was voor hen niet mogelijk.

Het bewustzijn groeit

De keizer heeft geen kleren. Het omvallen van banken geeft momenteel voor het eerst sinds 2008 inzicht in de gang van zaken bij banken. Rekeninghouders die niet oud genoeg waren in 2008 of die toen beschermd waren tegen de impact van de crisis, voelen nu zelf de risico’s. Toen was het niet mogelijk om uit te stappen, maar nu biedt crypto daadwerkelijk mogelijkheden.

Veel mensen zijn het zat hoe de banken ondoorzichtig te werk gaan met de zelfregulering en het lobbyen voor deregulatie zodat ze risicovollere investeringen kunnen doen. Maar als een bank omvalt zijn er geen consequenties voor de bank zelf en draait de belastingbetaler ervoor op.

Natuurlijk leidt dat tot frustratie in de relatie met de bank en zoekt men naar alternatieven.

Ook als maar een klein percentage overstapt naar crypto, komen die mensen er gemotiveerder en met meer weerstand uit. Met elke bank die omvalt stijgt de acceptatie voor crypto.

Article Tags
Iain Taylor

About the Author

Iain Taylor

Iain Taylor grew up in Northern Ireland, and is currently living in Halifax, NS. He has quadruple citizenship status, and has been involved in cryptocurrency since the end of 2020. He completed a study in Bitcoin, Blockchain Technology, and Cryptocurrencies at Dalhousie in 2021, and has been writing on the industry since September 2021.

Back To Top