KRIJG EEN BONUS VAN $ 10 OP EEN AANBETALING VAN $ 100 WANNEER JE IN CRYPTO HANDELT

  • Home
  • >News
  • >Sociale media-cijfers tonen sterke interesse in crypto, ondanks een afname van de groei

Sociale media-cijfers tonen sterke interesse in crypto, ondanks een afname van de groei

De crypto bevindt zich dan wel in een marktdaling, maar dat betekent niet dat de maatschappelijke dialoog afgelopen is. Sterker nog, de nieuwste gegevens van BitInfoCharts laten zien dat het aantal tweets waarin Bitcoin wordt genoemd hoger zijn dan ooit in de 13-jarige geschiedenis van de cryptovaluta. Hetzelfde geldt voor Ethereum, dat gemiddeld ook vermeld wordt in veel meer tweets per dag dan bij de vorige markdaling (in 2019) en zelfs bij de hausse van 2017-18.

Deze cijfers bewijzen dat, ondanks de prijsdaling, de markt voor cryptovaluta en de sector in het algemeen nog altijd groot blijft. De omvang en levendigheid van de sector blijven krachtig genoeg dat de markt weer sterk kan stijgen als de macro-economische omstandigheden verbeteren. Dat werd afgelopen week inderdaad min of meer bevestigd. Bitcoin en Ethereum sprongen binnen 24 uur omhoog met maar liefst respectievelijk 7% en 14%, puur vanwege de verwachting dat een aantal grote multinationals positieve resultaten zouden publiceren.

Uit een breder onderzoek van de beschikbare sociale cijfers blijkt echter dat de belangstelling van particuliere beleggers over het algemeen nog steeds relatief laag ligt, en zelfs verder kan dalen als de marktdaling aanhoudt. Daarom kunnen we er niet op rekenen dat de markt zeer binnenkort overstag gaat, ook al laat de levendige activiteit op Crypto Twitter een ander beeld zien.

Cryptocurrency belang sociale media

Crypto Twitter vs. Google

Uit de gegevens van Twitter blijkt dat er in vergelijking met voorgaande jaren meer vermeldingen zijn van Bitcoin, Ethereum en andere grote cryptovaluta.

Op het moment van schrijven wordt Bitcoin ongeveer in 156.000 tweets per dag genoemd. Hoewel dit cijfer in het niet valt bij de pieken van 2021 (toen het aantal tweets per dag de 300.000 oversteeg), lag het cijfer dit jaar ondanks de marktdaling consistent boven de 100.000.

Bitcoin tweets per day social data.

Tweets per dag waarin Bitcoin wordt vermeld. Bron: BitInfoCharts

Daarentegen oversteeg tijdens de beroemde hausse van eind 2017 het aantal tweets per dag slechts één keer de 150.000, terwijl er gedurende de meeste andere dagen in december (toen BTC een toenmalige recordhoogte bereikte) minder dan 100.000 tweets verschenen. Later, in 2019, daalde het cijfer tot ver onder de 50.000 (zelfs vaak beneden de 20.000), versus de bijna 20.000 van het merendeel van 2017.

De conclusie: het langetermijnplaatje blijft zeer positief, ondanks de gestaag dalende activiteit in de loop van 2022. De interesse in Bitcoin (en crypto in het algemeen) blijft hoog in vergelijking met eerdere jaren. Dit biedt de markt een goed startpunt voor wanneer de omstandigheden opklaren.

Wel moeten we oppassen niet al te veel waarde aan de cijfers van Twitter te hechten. Twitter is natuurlijk een sociaal netwerk waar iedereen aan mee kan doen, maar de dialoog vindt voornamelijk plaats tussen professionele accounts die het leeuwendeel van de inhoud produceren. Uit een rapport blijkt zelfs dat 10% van de gebruikers 80% van de tweets voor hun rekening neemt. Meer vermeldingen van Bitcoin (en andere cryptovaluta) kunnen dus net zo goed duiden op een groter aantal professionele of semi-professionele profielen die zich richten op crypto, en niet beslist een teken van hoge(re) publieke belangstelling.

In elk geval staat het vast dat de sector zijn kracht behoudt. Deze stelling wordt ondersteund door de gegevens van Google Trends. In tegenstelling tot Twitter laten deze cijfers zien dat er dit jaar minder leden van het publiek naar ‘Bitcoin’ en andere cryptovaluta hebben gezocht dan in eerdere perioden.

Als we kijken naar zoekopdrachten op ‘Bitcoin’, blijft het huidige volume historisch gezien laag. De piek voor interesse in cryptovaluta lag duidelijk in december 2017, toen het volume 100/100 punten bereikte.Daarentegen is de huidige stand 13 punten, wat suggereert dat de publieke belangstelling voor Bitcoin op dit moment niet bijzonder groot is.

Bitcoin search volume over time.

Wereldwijd zoekvolume voor ‘Bitcoin’ in de afgelopen vijf jaar. Bron: Google

Sterker nog, als we inzoomen op het huidige jaar, blijkt dat het zoekvolume in de afgelopen 12 maanden is afgenomen. Logisch; in een dalende markt neemt ook de algemene belangstelling af.Het jaar ging van start met 48 punten. Later, in mei, steeg de relatieve interesse tot 84 en in juli piekte deze met 100 punten. In de daaropvolgende maanden koelde de interesse weer af tot 24.

Bij Ethereum en andere grote tokens zien we hetzelfde beeld: een gestage afname in 2022, ondanks de succesvolle Merge. Dit bevestigt de opvatting dat de publieke belangstelling dit jaar is afgenomen en nog steeds daalt.

Bitcoin price chart

De prijs van Bitcoin over de afgelopen 12 maanden. Bron: CoinGecko

Natuurlijk moet worden benadrukt dat het publiek niet zozeer interesse verliest in cryptovaluta zelf, maar eerder in de dalende prijzen. Als je naar de prijsgeschiedenis van Bitcoin of Ethereum (of vrijwel elke andere grote cryptovaluta) kijkt, zie je opnieuw een geleidelijke daling.

Daar kunnen we uit opmaken dat de belangstelling van het publiek voor crypto weer opleeft zodra de macro-economische omstandigheden verbeteren en de prijzen weer aantrekken. En het is waarschijnlijk dat het publiek inderdaad de prijzen volgt (en niet andersom), aangezien de markt nu klaar is voor instellingen om het voortouw te nemen bij de volgende hausse.

Andere tekenen van het maatschappelijk sentiment

De gegevens van Twitter en Google zijn niet de enige informatiebronnen over het sentiment. Een andere essentiële maatstaf voor de publieke interesse is eigendomsgegevens. Deze cijfer zijn in de afgelopen jaren in de meeste landen toegenomen.

Zoals blijkt uit gegevens van Statista, steeg tussen 2021 en 2022 in alle grote landen waarin crypto gebruikt wordt de eigendomsgroei in procenten.

Cryptocurrency ownershp table

Eigendom van cryptovaluta per land. Bron: Statista

Dat is heel goed nieuws. Hoewel de zoekgegevens van Google erop duiden dat er minder nieuwe mensen op zoek zijn naar cryptovaluta (d.w.z. dat het groeipercentage momenteel afneemt), blijven bestaande eigenaren vasthouden, en stijgt netto dus het totale eigendomsniveau gestaag. Zoals de bovenstaande tabel laat zien, vond de grootste sprong in eigendom plaats in 2021, tijdens de hausse, maar ook nu komen er steeds meer eigenaren bij.

Dat bevestigt het beeld van Twitter dat de markt voor cryptovaluta in kracht aanhoudt. Het haalt weliswaar niet de krantenkoppen met nieuwe recordhoogtes of een ongekend groot handelsvolume, maar de huidige omvang biedt alsnog een ideale basis om opnieuw sterk te groeien onder betere economische omstandigheden.

Daarmee is de hamvraag dus wanneer dat gebeurt.Nu de inflatie in de meeste ontwikkelde landen nog aanhoudt, de meeste centrale banken forse renteverhogingen overwegen, en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voortsleept, kan het nog wel een paar maanden duren voor de cryptomarkt omslaat.

Dit betekent dat de publieke belangstelling voor crypto (zoals met name weerspiegeld in de gegevens van Google) de komende maanden vermoedelijk verder afneemt. Gezien het sterke marktsegment van reeds bestaande crypto-eigenaren en -houders, heeft de markt alle kans om sterk te herstellen wanneer de omstandigheden weer aantrekken.

Article Tags
CryptoVantage Author Simon Chandler

About the Author

Simon Chandler

Simon Chandler is a journalist based in London. He writes about technology, markets and politics, and has bylines for Forbes, Digital Trends, CCN, Wired, TechCrunch, the Verge, the Sun, the New Internationalist, and TruthOut, among many others. His Twitter handle is @_simonchandler_

Back To Top